SLA

SLA är den  3D-printteknik som ger mest exakt måttnogrannhet och finast upplösning med högst toleranser. I SLA-tekniken byggs modeller och prototyper upp i skikt direkt från er 3D-fil.
Tekniken passar bra till funktionsmodeller som behöver hög precision, visuella modeller samt som master vid tillverkning av silikonverktyg. 

SLA är den äldsta av alla 3D-printtekniker

SLA-tekniken uppfanns så tidigt som på 80-talet. Modellen byggs upp genom att en laserstråle träffar ytan på en flytande epoxivätska och där lasern träffar ytan härdar epoxin. Det härdade lagret sänks sedan ner 0.1 mm i badet och en skrapa drar över nytt material på ytan. Sedan kommer lasern igen och härdar ytan samt penetrerar ned i lagret under och på så vis byggs lager för lager tills man får en komplett modell.  

Maskinstorlek: 600x600x400

Normal leveranstid 2-4 dagar

Minsta väggtjocklek: 0.3mm

Lagertjocklek 0.05-0.1mm

Fördelar och nackdelar med SLA

Fördelar

 • Hög noggrannhet och toleranser
 • Bygger fina detaljer med skarpa hörn och tydliga designlinjer
 • Möjligt att bygga tunna väggar ända ner till 0,3 mm (dock väldigt känsliga)
 • Kan användas som master för att skapa ett silikonverktyg
 • Repeterbarheten
 • Lätt att slipa och man får en fin ytfinish om man blästrar modellen.
 • Kan putsas och klarlackas för transparens exempelvis som lyktglas eller ljusledare
 • Starkare än man tror 

Nackdelar

 • Begränsad värmetålighet
 • Kan var ömtålig om man är oförsiktig
 • Transparenta delar gulnar över tid

Så här fungerar SLA-tekniken

Det hela börjar på ett stålbrätte. Det första som sker i processen är att man på själva stålbrättet bygger en slags support, eller byggnadsställning kan man kalla det. 
De första supportlagren blir cirka 10 mm höga innan modellen börjar byggas. Denna support kommer sedan att bära själva modellen som byggs lager för lager.

När processen är klar tvättas modellen i alkohol. Detta sker i flera steg för att få den absolut ren. Efter tvätt läggs modellen i en uv-ugn för att efterhärdas och få rätt egenskaper. 

Toleranser min ± 0,1 mm samt ± 0,15% av dimension. Finare toleranser enligt separat överenskommelse.

Minsta väggtjocklek i x/y är 0,25 mm. Minsta väggtjocklek i z är 0,4 mm.

Det går bra att gänga direkt i plasten.  Vi har även möjlighet att sätta in gänginsatser i era modeller för att få mer hållbara gängor.

Puts-nivåer

Om inget annat avtalas så levereras våra modeller enligt polyshapes ”standard”

 • Verifiering av 3D-underlag samt reparation av fil vid behov
 • Skiktning och preparering av modell för print i maskin
 • Modell orienteras för bästa resultat
 • Rensning av support från modellen
 • Tvätt och verifiering av modell
 • Visuell kontroll av detalj samt kontrollmätning
 • Puts av support-ytor
 • Blästring av modell
 • Leverans enligt överenskommelse

Teknisk data

Vill du ha mer teknisk information så ladda ner vårt datablad.