SLA

SLA
SLA

SLA tekniken är den noggrannaste 3d print tekniken som ger finast
upplösning och högst toleranser. Med SLA tekniken byggs modeller och
prototyper upp skiktvis direkt från er 3d-fil. Tekniken passar bra till
funktionsmodeller som behöver hög precision, visuella modeller samt som
master vid tillverkning av silikonverkyg. 

Vill man ha starkare gängor så kan man eftermontera mässingsinsatser alt
helicoil gängor.

Maskinstorlek: 600x600x400

Normal leveranstid 2-4 dagar

Minsta väggtjocklek: 0.3mm

Lagertjocklek 0.05-0.1mm

Mer tekniskt om SLA:

SLA är den äldsta av alla 3d-print tekniker. Det uppfanns så tidigt som på 80-
talet. SLA fungerar genom att en laserstråle träffar ytan på en epoxi vätska.
Där lasern träffar ytan härdar epoxin. Detta lager sänks sedan ner 0.1mm i
”badet” och en skrapa drar över nytt material på ytan. Sedan kommer lasern
igen och härdar ytan samt penetrerar ned i lagret under och på så vis byggs
lager för lager tills man får en komplett modell.  

Men hur kan man bara ”bygga” i en vätska? 

Jo, allt börjar på ett stålbrätte. Det första som sker i processen är att man på
själva stål brättet bygger en slags support eller byggnadsställning kan man
kalla det. 

De första support lagren blir ca 10mm högt innan man börjar bygga
modellen. 

Supporten kommer sedan att ”bära” själva modellen som man bygger fram
lager för lager.

Efter att en process är klar behöver man tvätta modellen i alkohol. Detta
sker i flera steg för att få den absolut ren. Efter tvätt läggs modellen i en uv-
ugn för att efterhärdas och få rätt egenskaper. 

Toleranser min ± 0,1 mm samt ± 0,15% av dimension. Finare toleranser
enligt separat överenskommelse.

Minsta väggtjocklek i x/y är 0,25 mm. Minsta väggtjocklek i z är 0,4 mm.
Fördelar med SLA tekniken

 • Hög noggrannhet och toleranser
 • Bygga fina detaljer med skarpa hörn och tydliga designlinjer.
 • Man kan bygga tunna väggar ända ner till 0,25mm. (dock väldigt
  känsliga)
 • Används som master för att skapa ett silikonverktyg.
 • Repeterbarheten.
 • Lätt att slipa och man får en fin finish om man blästrar modellen.
 • Kan putsas och klarlackas för transparens som tex lyktglas eller
  ljusledare.
 • Starkare än man tror. 

Nackdelar SLA

 • Begränsad värmetålighet
 • Kan var ömtålig om man är oförsiktig.
 • Transparenta delar gulnar över tid

Olika puts- nivåer:

Premium- klass:

 • Noggrann kontroll och putsning av utvändiga byggsteg. Med 3d underlag
  som referens.
 • Körning i maskin med 0.1mm alt 0.05mm skikt.
 • Blästring och visuell kontroll av ytor.
 • Kontrollmätning och dokumentation som sparas i pärm 1år.
 • Leverans enl ök

Standard- klass:

 • Ingen putsning av printad modell
 • Körning i maskin med 0.1mm skikt
 • Printas på lägsta möjliga höjd
 • Kontrollmätning och dokumentation som sparas i pärm 1år.
 • Leverans enl ök.

I samtliga nivåer ingår:

 • Verifiering av 3d underlag samt reparation av fil vid behov.
 • Skiktning och preparering av modell för print i maskin.
 • Rensning av support från modellen.
 • Tvätt och verifiering av modell.

KONTAKTA OSS IDAG